Se, høre, tenke, forstå og si fra

Stigmavaktas og Sportsvaktas nettsted er nå to blogger. Målet er gjennom spredte eksempler å peke på prinsipielle skjevheter i det offentlige rom, også mediekritikk. Artiklene kan diskuteres her eller på Facebook, se ikon øverst til høyre. Terje Salhus Marøy.

 • 07.04.2023 - Terje Salhus Marøy 0 Kommentarer
  EINSRETTING PÅ AUTOPILOT

  Sjølv støttar eg idrettsboikotten av Russland fullt ut. Men - bør det gjerast unntak for utøvarar som viser stort personleg mot, og som risikerer streng straff for å flagge sitt syn? 

  Les mer
 • 20.10.2022 - Av Terje S. Marøy 0 Kommentarer
  VELODROMEN – KURS FOR GARVEDE SYKLISTER?

  Kan nå det være nødvendig? Svaret er JA - for både garvede syklister og nybegynnere. Men først og fremst er det skikkelig gøy.

  Les mer
 • 28.05.2022 - Terje Salhus Marøy 0 Kommentarer
  Extrem forvandling - idrettskarrierer legges i ruiner.

  Ofte ser vi idrettsledere forvalte idretten som sin personlige eiendom, også i "norske" idretter. Men ingen har gått så langt som UIPM - forbundet for moderne femkamp.

  Les mer
 • 12.05.2022 - Terje S. Marøy 0 Kommentarer
  Europarådet vil sikre utøvernes rett

  Europarådet vedtar og forvalteer menneskerettighets-konvensjonene i Europa. Nå gjennomgår de idrettens regelverk for å sikre at også utøverne får samme rettsvern som andre europeere tar for gitt.

  Les mer
 • 09.05.2022 - Johan Kaggestad & Terje Marøy 0 Kommentarer
  Sykling - på livet løs!

  Jo da, mange syklister er bøller i trafikken. Men de skal ikke avlives av den grunn.

  Les mer
 • 28.06.2020 - Terje Salhus Marøy 0 Kommentarer
  Ytringsfrihetskommisjon varslet om pervertert idrettsjus

  Norsk idrett straffer utsagn som er helt greie i samfunnet rundt oss. Er det slik idretten skal være? Varselet er gjengitt nedenfor.

  Les mer
 • 15.05.2020 - Terje S. Marøy 0 Kommentarer
  NORSK IDRETT UTFORDRER RETTSTATENS VERDIGRUNNLAG

  Uten rettssikkerhetsgarantier, kan norsk og internasjonal idrett dømme sine utøvere til livsødeleggende straffer.

  Les mer
 • WADA + Sergej Ustiugov
  03.02.2020 - Terje S. Marøy 0 Kommentarer
  ​Slå ring rundt Sergej Ustiugov!

  WADA ønsker å fremme rein idrett ved å ta jukserne. Underveis går de ikke av veien for selv å jukse med grunnleggende rettsprinsipper.

  Les mer
 • 20.01.2020 - Terje S. Marøy 0 Kommentarer
  TEMPO: Hemmende måleregler bør endres

  Særlig juniorer, triatleter og lange ryttere hemmes av dagens måleregler. Jeg vil ha endringer som kan øke sikkerheten, inkludere flere temporyttere og gi mer rettferdige konkurransevilkår.

  Les mer
 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  JA - det er en menneskerett å drive toppidrett

  I verdispørsmål virrer sportsjournalister ofte som hodeløse kyllinger. Omsider skjønner VG at de trenger lesernes hjelp. Men sammenhengen de spør i, er forkastelig.

  Les mer
 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  Skjærgårdsrittet sabotert

  Tegnestifter blir et farlig våpen når målet er å velte syklister i stor fart.

  Les mer
 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  UEFA MENER DE KAN STRAFFE SIVILE ...

  ... i et hvilket som helst europeisk land. Å bøtelegge en tilskuer for ordensforstyrrelse, flytter grensene for idrettens straffejustis, uten parlamentarisk godkjenning, og uten rettssikkerhetsgarantier. Dette har jeg varslet norsk idrett og norske myndigheter om.

  Les mer
 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  RAW AIR – urettferdig hopptevling

  Ein utøver skal dømast og lønast for sin prestasjon, ikkje etter kva gruppe ho/han/hen tilhøyrer. Dette er briljantstandarden i idrettsetikken. Raw Air bryt denne standarden, så langt utan protest frå skiforbundet, sponsorar eller presse.

  Les mer
 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  Idretten forbyr frie ytringer

  Idretten undergraver en av demokratiets bæresøyler. Ytringsfrihet gjelder ikke i norsk og internasjonal idrett. Redaktørforeningen er svært kritisk.

  Les mer
 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  Treningstekst

  Denne teksten bruker jeg for å trene redigering i oppstartsfasen

  Les mer