Se, høre, tenke, forstå og si fra

Stigmavaktas og Sportsvaktas nettsted er nå to blogger. Målet er gjennom spredte eksempler å peke på prinsipielle skjevheter i det offentlige rom, også mediekritikk. Artiklene kan diskuteres på Facebook, se ikon øverts til høyre." Terje Salhus Marøy.

 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  JA - det er en menneskerett å drive toppidrett

  I verdispørsmål virrer sportsjournalister ofte som hodeløse kyllinger. Omsider skjønner VG at de trenger lesernes hjelp. Men sammenhengen de spør i, er forkastelig.

  Les mer
 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  Skjærgårdsrittet sabotert

  Tegnestifter blir et farlig våpen når målet er å velte syklister i stor fart.

  Les mer
 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  TEMPO – millimeter-mål til besvær

  Særlig juniorer, triatleter og lange ryttere hemmes av dagens måleregler. Jeg vil ha endringer som kan øke antall temporyttere og gi mer rettferdige konkurransevilkår.

  Les mer
 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  UEFA MENER DE KAN STRAFFE SIVILE ...

  ... i et hvilket som helst europeisk land. Å bøtelegge en tilskuer for ordensforstyrrelse, flytter grensene for idrettens straffejustis, uten parlamentarisk godkjenning, og uten rettssikkerhetsgarantier. Dette har jeg varslet norsk idrett og norske myndigheter om.

  Les mer
 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  RAW AIR – urettferdig hopptevling

  Ein utøver skal dømast og lønast for sin prestasjon, ikkje etter kva gruppe ho/han/hen tilhøyrer. Dette er briljantstandarden i idrettsetikken. Raw Air bryt denne standarden, så langt utan protest frå skiforbundet, sponsorar eller presse.

  Les mer
 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  Idretten forbyr frie ytringer

  Idretten undergraver en av demokratiets bæresøyler. Ytringsfrihet gjelder ikke i norsk og internasjonal idrett. Redaktørforeningen er svært kritisk.

  Les mer
 • 26.02.2019 - sportsvakta.no 0 Kommentarer
  Treningstekst

  Denne teksten bruker jeg for å trene redigering i oppstartsfasen

  Les mer