Se, høre, tenke, forstå og si fra

Stigmavaktas og Sportsvaktas nettsted er nå to blogger. Målet er gjennom spredte eksempler å peke på prinsipielle skjevheter i det offentlige rom, også mediekritikk. Artiklene kan diskuteres på Facebook, se ikon øverts til høyre." Terje Salhus Marøy.

Treningstekst

Denne teksten bruker jeg for å trene redigering i oppstartsfasen

Read more

Idretten forbyr frie ytringer

Idretten undergraver en av demokratiets bæresøyler. Ytringsfrihet gjelder ikke i norsk og internasjonal idrett. Redaktørforeningen er svært kritisk.

Read more

RAW AIR – urettferdig hopptevling

Ein utøver skal dømast og lønast for sin prestasjon, ikkje etter kva gruppe ho/han/hen tilhøyrer. Dette er briljantstandarden i idrettsetikken. Raw Air bryt denne standarden, så langt utan protest frå skiforbundet, sponsorar eller presse.

Read more

UEFA MENER DE KAN STRAFFE SIVILE ...

... i et hvilket som helst europeisk land. Å bøtelegge en tilskuer for ordensforstyrrelse, flytter grensene for idrettens straffejustis, uten parlamentarisk godkjenning, og uten rettssikkerhetsgarantier. Dette har jeg varslet norsk idrett og norske myndigheter om.

Read more

TEMPO – millimeter-mål til besvær

Særlig juniorer, triatleter og lange ryttere hemmes av dagens måleregler. Jeg vil ha endringer som kan øke antall temporyttere og gi mer rettferdige konkurransevilkår.

Read more

Skjærgårdsrittet sabotert

Tegnestifter blir et farlig våpen når målet er å velte syklister i stor fart.

Read more

JA - det er en menneskerett å drive toppidrett

I verdispørsmål virrer sportsjournalister ofte som hodeløse kyllinger. Omsider skjønner VG at de trenger lesernes hjelp. Men sammenhengen de spør i, er forkastelig.

Read more

Gå til arkiv