Click here to edit social widget

Currently there are no social profiles linked to your account

Image
Text

Se, høre, tenke, forstå og si fra


Stigmavaktas og Sportsvaktas nettsted er nå to blogger. Målet er gjennom spredte eksempler å peke på prinsipielle skjevheter i det offentlige rom, også mediekritikk. Artiklene kan diskuteres på Facebook, se ikon øverts til høyre." Terje Salhus Marøy.

Blog
Terje Marøy
|
01.08.2019 16:43
Treningstekst
Denne teksten bruker jeg for å trene redigering i oppstartsfasen

Terje Marøy
|
27.05.2019 12:27
Idretten forbyr frie ytringer
Idretten undergraver en av demokratiets bæresøyler. Ytringsfrihet gjelder ikke i norsk og internasjonal idrett. Redaktørforeningen er svært kritisk.

Terje Marøy
|
10.01.2019 11:06
RAW AIR – urettferdig hopptevling
Ein utøver skal dømast og lønast for sin prestasjon, ikkje etter kva gruppe ho/han/hen tilhøyrer. Dette er briljantstandarden i idrettsetikken. Raw Air bryt denne standarden, så langt utan protest frå skiforbundet, sponsorar eller presse.
Terje Marøy
|
11.06.2019 10:56
UEFA MENER DE KAN STRAFFE SIVILE ...
... i et hvilket som helst europeisk land. Å bøtelegge en tilskuer for ordensforstyrrelse, flytter grensene for idrettens straffejustis, uten parlamentarisk godkjenning, og uten rettssikkerhetsgarantier. Dette har jeg varslet norsk idrett og norske myndigheter om.

Terje Marøy
|
11.02.2019 19:08
TEMPO – millimeter-mål til besvær
Særlig juniorer, triatleter og lange ryttere hemmes av dagens måleregler. Jeg vil ha endringer som kan øke antall temporyttere og gi mer rettferdige konkurransevilkår.
Terje Marøy
|
27.05.2019 17:27
Skjærgårdsrittet sabotert
Tegnestifter blir et farlig våpen når målet er å velte syklister i stor fart.

Terje Marøy
|
26.01.2019 15:30
JA - det er en menneskerett å drive toppidrett
I verdispørsmål virrer sportsjournalister ofte som hodeløse kyllinger. Omsider skjønner VG at de trenger lesernes hjelp. Men sammenhengen de spør i, er forkastelig.
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon